[vc_row][vc_column][ult_tab_element tab_style=»Style_6″ tab_title_color=»#0c0c0c» tab_background_color=»#c6c6c6″ tab_hover_background_color=»#ffbc05″ acttab_background=»#ffbc05″][single_tab title=»Salgs- og leveringsbetingelser» tab_id=»b6ce47bc-ead7-1″][vc_column_text]

 1. INNLEDNING
  Disse alminnelige betingelsene gjelder dersom annet ikke er skriftlig avtalt mellom partene. Ved salg til rørleggere våre betingelser som omforent i bransjen FL-VVS 2001 dersom dette er avtalt på forhånd. For øvrig gjelder følgende betingelser.
 2. TILBUD – PRISER
  Selger tilbud gjelder 60 dager. I tilfelle av endring i tilbudsdagens priser fra leverandør, valutakursen, fraktkostnadene, toll, assuranser, importavgifter, avgifter – etter at tilbudet er gitt, har selger rett til å regulere prisen tilsvarende.
  1 % miljøavgift tilkommer salgssummen.
 3. KVALITET
  Tilbudet gjelder alminnelig handelsvare. Dersom kjøper ønsker spesiell kvalitet, eller vare som avviker fra standardleveranser, må kjøper presisere dette ved bestilling.
 4. FAKTURADATO
  Fakturaen dateres den dagen varen sendes eller hentes fra lager eller produksjonssted/verk.
 5. BETALINGSBETINGELSER
  Våre standard betalingsbetingelser er netto 20 dager dersom annet ikke er avtalt. Ved overskridelse av betalingsfristen plikter kjøper til å betale 1,5 % rente pr. måned dersom ikke annet er avtalt. Kjøpers reklamasjon på grunn av uvesentlige mangler fritar ham ikke for rettidig betaling. Ved reklamasjon på deler av leveransen, skal den korrekte delen av leveransen betales som avtalt. Betalingen skal være Pumpefirma Mapex AS i hende, det vil si på selgers konto, på forfallsdagen.
 6. FORSENDELSE
  Selger velger transportør og transportmåte etter beste skjønn, med mindre kjøper har framsatt ønske om en bestemt transportvei og/eller transportmåte. Kjøper har selv ansvaret for varene under transport, med mindre den besørges av selger eller hans eget distribusjonsapparat. Frakt betales av kjøper dersom ikke annet er avtalt i egen fraktavtale. Ved fob-leveranser fra utlandet gjelder Incoterm 1990.
 7. LEVERINGSTID VED LEVERING FRA PRODUSENT/VERK ELLER UNDERLEVERANDØR
  Levering skjer i overensstemmelse med avtalt leveringstid. Eventuelle forsinkelser fra produsent eller undreleverandør til Pumpefirma Mapex AS er ikke selger ansvarlig for.
 8. KONTROLL VED MOTTAGELSE AV VAREN
  Kjøper skal ved mottagelsen kontrollere varen mot eventuelle pakkseddel og undersøke varen forsvarlig; alt etter varens art og leveringsform.
 9. RETUR
  Selger mottar varen i retur bare etter avtale. Spesialbestilte varer som ikke lagerføres på Pumpefirma Mapex AS sitt lager tas kun i retur når aksept fra leverandør foreligger. Varer som ønskes returnert, må vare i samme stand som ved levering, og i originalemballasjen der dette avsendes for produktet. Varer av samme type skal være sortert på samme måte som det blir levert fra vårt lager. Returgebyr vurderes i det enkelte tilfelle, men dersom retur ikke skyldes feil ved varen eller leveransen, beregnes minimum 20 % returgebyr.
 10. REKLAMASJON
  Reklamasjon skal skje skriftlig.
 • Reklamasjon vedrørende:
  a) – transportskade eller manko i antall kolli skal skje straks varens ankomst. Kjøper må dokumentere slike skader eller manko for rette fraktfører.
  b) – manko i innhold av emballerte varer skal skje straks og senest 8 dager etter ankomst med spesifikasjon over avvikene.
  c) – mangelfull vare må skje hurtigst mulig og senest 8 dager etter mangelen er eller burde vært oppdaget, dog intet tilfelle senere enn 1 år fra varens mottagelse.
  d) – Garantien gjelder kun den leverte vare, og dekker ikke følgeskader, kostnader ved montering/demontering, produksjon – og/eller økonomisk tap, indirekte skader eller andre tap en feil kan medføre.
  Selger har rett til først å tilby reparasjon eller erstatte produktet
  Varen skal returneres med frakt betalt, hvis ikke annet er skriftlig avtalt.
  Kjøper har ansvaret for at varen oppevares på forsvarlig måte, inntil reklamasjon er avklart.
 1. SELGERS ANSVAR FOR MANGLER
  Selger har intet ansvar for skade eller tap som følge av varens videre anvendelse eller for konsekvens – ansvar så som arbeidsutgifter, dagmulkt, skadeserstatning, utskiftingskostnader, leietap, eller for skade som varen har voldt på person eller ting, med mindre det er mangler ved varen kan føres tilbake til forsettlig eller grov uaktsomhet hos selger og det kan påvises sammenheng mellom forsettet, henholdsvis den grove uaktsomheten og tapet. Ansvaret begrenser seg oppad til varens kostpris.
 2. HENVISNING VED FORSINKET LEVERING
  Partene har kun rett til å heve kjøpet ved vesentlig forsinkelse.
 3. EMBALASJE
  Paller og annet spesialemballasje faktureres i henhold til faktisk kost. Emballasje tas ikke i rettur med mindre dette er avtalt.
 4. SALGSPANT
  Selger har salgspant (eiendomsrett) til de leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger fult ut er betalt (panteloven § 3-14 jfr. 3-22). Aksept, sjekk eller andre betalingsanvisninger anses ikke som betaling før de er innfridd i sin helhet.
 5. FORCE MAJEURE
  Selger er uten ansvar for følgende av force majeure.
 6. TVISTER
  I tilfelle søksmål vedtas selgers verneting av begge parter.

[/vc_column_text][/single_tab][single_tab title=»CE-merking» tab_id=»eaa7fd1a-15c0-2″][bsk-pdf-manager-list-category id=»4″ target=»_blank»][/single_tab][single_tab title=»3D-tegninger» tab_id=»1489762020651-2-4″][bsk-pdf-manager-list-category id=»3″ target=»_blank»][/single_tab][single_tab title=»Målskisser og pumpekurver» tab_id=»1489762024636-3-6″][bsk-pdf-manager-list-category id=»2″ target=»_blank»][/single_tab][single_tab title=»Driftsinstrukser» tab_id=»1489762025376-4-9″][bsk-pdf-manager-list-category id=»1″ target=»_blank»][vc_column_text][/vc_column_text][/single_tab][/ult_tab_element][/vc_column][/vc_row]